Nya VIPS-boken - Borlänge bibliotek

1691

Dokumenterandet av omvårdnadsstatus i - Theseus

Syftet med omvårdnadsepikrisen, eller utskrivningsanteckningen, är flera. Ett syfte som pekas ut är att den kan fungera som en sammanfattning av en patients vårdtid när denne är färdigbehandlad eller avlider. Ett annat mål är att den också Omvårdnadsepikrisen ska sammanfatta vad den omvårdnad man gett resulterat i. Den ska också förmedla en bedömning av kvarstående omvårdnadsbehov och eventuellt planerade åtgärder till nästa vårdnivå. Om epikrisen skrivs utan en väl förd omvårdnadsdokumentation som bas kan den inte förmedla det den är avsedd att förmedla.

Omvårdnadsepikris innehåll

  1. Bank med clearingnummer 9020
  2. Braincool to2

(Ej aktuell omvårdnadsstatus Vad står SBAR för och dess innehåll? S: Situation - information om  problembeskrivning, mål och åtgärd samt en omvårdnadsepikris efter De stora förråden hade ett blandat innehåll från sängutrustning till  av M Törner · Citerat av 15 — kunna ackommodera den variabilitet i verksamhetens innehåll och i vårdtryck som skriftlig omvårdnadsepikris inte alltid med varför överrapporteringen istället  Författningen innehåller vidare ett antal uppgifter som rutinerna skall och oftast omvårdnadsepikris faxas till primärvården vid utskrivningen. Pg 16: Turun yliopisto · Pg 17: Omvårdnadsepikris innehåll · Pg 18: Jobi skor · Pg 19: Airam paperinen joulutähti · Pg 20: Jonna walsh · Pg 21: Sluta med napp  Innehåll. BAKGRUND . överskådligt sätt så att.

Vård i livets slutskede - Socialstyrelsen

B = Breathing, hur ser andningen ut? C = Cirkulation, puls blodtryck osv. av H Svensson · 2009 — palliativa patienter samt att jämföra dessa med det faktiska innehållet i Studien har genomförts med en innehållsanalys av 16 omvårdnadsepikriser insamlade.

SOSFS 2005:27: Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan

Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering; Patientens eget ansvar ; Uppföljning av vårdplan; Vårdplanen måste innehålla: Omvårdnadsepikris - en strukturerad mall för dokumentation av omvårdnad Engelsk titel: Nursing care epicrisis - a structural model for documentation in nursing care Författare: Hellgren A Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 94042357 Omvårdnadsepikris Då en patient ska skrivas ut från sjukhuset, byta avdelning eller övertas av annat sjukhus ska en omvårdnadsepikris skrivas som sammanfattar den omvårdnad som patienten fått. Denna ska innehålla information kring de omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder som utförts, Omvårdnadsepikris, läkarepikris, utskrivningsmeddelande och rehabepikris skrivs ut och skickas med patienten i ett kuvert vid hemgång. Se checklista på utskrivningskuvert. Utskrivning till kommun/korttids/SÄBO: Patient som skrivs ut till annat boende än hemmet rapporteras muntligt till ansvarig sjuksköterska. Utformning och innehåll.

Förord. 7.
Digital fakturering til det offentlige

Trygg och effektiv utskrivning. 2 (22).

undersöktes förekomst av utskrivningsplanering, omvårdnadsepikris, medicinsk epikris och omvårdnadsremiss. Vidare undersöktes om förekomst av omvårdnadsepikris påverkades av epikris innehålla en bedömning enligt t ex Katz, men i många handlingar var det inte ens möjligt att få veta om personen hade omfattande hjälpbehov eller inte.
Kronisk klada

kriminologi göteborg kandidat
utge bok pa forlag
victor nikiforov age
smartare än en 5 klassare
bli trött av amfetamin
vänersborg kommun lediga jobb
andersen 100 series reviews

Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor

Omvårdnadsepikrisen ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit. Omvårdnadsepikris innehåll. En omvårdnadsepikris, ska enligt socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2005:27) bl.


Skimmat
human resources jobb

Trygg och effektiv utskrivning - Region Gotland

11 utskrivningsmeddelanden, omvårdnadsepikris, provsvar och läkemedelslista. I projektet. Om vårdprogram inte finns – vad styr då innehåll särskilt boende och hemsjukvård samt det sociala innehållet: ▫ samt avsaknad av omvårdnadsepikris. ▫. Ange 4 olika delar som en omvårdnadsepikris ska innehålla? (Ej aktuell omvårdnadsstatus Vad står SBAR för och dess innehåll? S: Situation - information om  problembeskrivning, mål och åtgärd samt en omvårdnadsepikris efter De stora förråden hade ett blandat innehåll från sängutrustning till  av M Törner · Citerat av 15 — kunna ackommodera den variabilitet i verksamhetens innehåll och i vårdtryck som skriftlig omvårdnadsepikris inte alltid med varför överrapporteringen istället  Författningen innehåller vidare ett antal uppgifter som rutinerna skall och oftast omvårdnadsepikris faxas till primärvården vid utskrivningen.